Pođi na kontrolu, 2015

podi-na-kontrolu-2015

NVO Brini o sebi je, uz marketinšku podršku agencije Vision event, u oktobru 2015. godine, sprovela kampanju „Pođi na kontrolu“ koja se sastojala iz tri aspekta: medijska kampanja s ciljem buđenja svijesti o važnosti preventivnih kontrola; predavanja i radionice u cilju bolje informisanosti žena o značaju i načinima prevencije karcinoma dojke i preventivni pregledi po sniženim cijenama do 50%, u saradnji sa privatnim ordinacijama širom Crne Gore.

Sedamnaest privatnih organizacija u deset gradova u Crnoj Gori, obezbijedio je podršku. Namjera ove akcije bila je da se žene motivišu da obave pregled, naročito one koje zbog slabije platežne moći nemaju naviku da idu na preglede u privatne ordinacije, a koje im omogućavaju brži i efikasniji proces preventivnih pregleda. Postignuto je da se poveća broj žena koje su pošle na preventivne kontrole i to za 20 do 50% u odnosu na prethodne mjesece i isti period prošle godine.

Kroz saradnju sa medijima, u velikoj mjeri se probudila svijest kod žena o ovom oboljenju i izvršila informisanost o načinima preventivne brige o sebi.