Održan prvi ciklus radionica emocionalne podrške ženama koje se liječe od karcinoma dojke

dio “Race for the Cure” projekta 

NVO Brini o sebi, tokom februara 2024. godine, u saradnji sa Institutom za onkologiju Kliničkog centra Crne Gore, održala je prve radionice emocionalne podrške ženama koje se liječe od karcinoma dojke. Realizacija radionica finansirana je iz sredstava koja su prikupljena registracijom za učešće na trci i šetnji „Race for the cure“ održanoj 29. oktobra prethodne godine.

Koncept je takav da se jedan ciklus sastoji od pet radionica, koje će okupiti žene sa  dijagnostifikovanim karcinomom dojke, sa ciljem njihovog osnaživanja, emocionalne i mentalne podrške. Radionice drži Damira Murić, psihološkinja Instituta za onkologiju, magistar psihologije, kouč kognitivno bihejvioralne terapije i procesor metode Dubokog PEAT-a.

Pored usvajanja vještina, koje će učesnicama pomoći da se usklade sa svojim emocionalnim sadržajima, uspostave određeni balans i usmjere se ka kvalitetnijem funkcionisanju i nošenju sa životnim izazovima, radionice će im pružiti mogućnost razmjene iskustava, kreiranja osjećaja pripadnosti, razvijanja interpersonalnih odnosa, kao i odnosa sa samim sobom i porodicom.

U okviru projekta, za učesnice radionica, žene koje se liječe od karcinoma dojke, pažljivo je kreiran i dizaniran Dnevnik brige o sebi, koji će ženama omogućiti da i nakon završenih radionica steknu naviku da svakog dana brinu o sebi. Dnevnik je kreiran tako da na svojim stranicama sadrži inspirativne poruke i afirmacije za dobro jutro, kao i vježbice koje mogu pomoći da se žene povežu sa svojim mislima, osjećanjima i tijelom. Ovaj dnevnik inspiriše ženu da svakog dana uradi nešto korisno za sebe, da brine o sebi na lijep i njegujuć način, da učini sebi zadovoljstvo i pronađe radost u svakom danu.

Organizatori iz NVO brini o sebi pripremili su učesnicama prvog ciklusa radionica lijepe poklone i time im ukazali posebnu pažnju, koju smatraju neophodnom u tako zahtjevnom životnom periodu.

NVO Brini o sebi

O NAMA

NVO “Brini o sebi” bavi se promocijom preventivnih pregleda dojki i buđenjem svijesti kod žena o odgovornosti za sebe, svoj život i svoje zdravlje.

Kancer dojke je najčešći maligni tumor i jedan od vodećih uzroka prijevremene smrti kod žena, kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. U sadašnjem trenutku, mogućnosti za sprečavanje nastanka karcinoma dojke su veoma ograničene, pa su preventivni pregledi imperativ, s obzirom na to da je karcinom dojke izlječiv u 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. Da bi prevencija karcinoma dojke dala pozitivne rezultate tokom čitave godine, da bi žene stekle naviku da budu odgovorne prema sebi i svom zdravlju i da odlaze na redovne zdravstvene preglede, ključna je njihova edukacija, komunikacija i angažovanje cijelog društva.

Vrlo česta pojava je da žena u našem društvu ignoriše brigu o sebi, neprestano odlažući odgovornost za sebe, a razmišljajući o svom zdravlju tek kada se desi da se ne osjeća dobro. Međutim, prvi i najvažniji korak je da žena zauzme aktivan stav prema sebi, da uvijek bude svjesna da svaka faza života zahtijeva posebnu brigu o sebi, da svaka životna dob donosi nove izazove.

Drage dame, važno je insistirati na vremenu za sebe, kako bismo mogle ojačati i očuvati svoje zdravlje, jer su žene te koje doprinose posebno porodičnim, kulturnim, kao i ekonomskim vrjednostima jednog društva.

Predsjednica udruženja,

Ivona Dabetić Jovović

ivona-dabetic-jovovic

Aktivnosti

PROMOCIJA PREVENTIVNIH PREGLEDA DOJKI

ukazivanje na značaj praćenja i utvrđivanja zdravstvenog stanja i reagovanja na vrijeme

VEĆA INFORMISANOST O BOLESTI

ukazivanje na faktore rizika, na načine prevencije, na medicinska postignuća

PROMJENA ODNOSA PREMA SEBI

očuvanje zdravlja i rad na sebi – kako u fizičkom, tako i u mentalnom, emotivnom i duhovnom smislu

KONTAKTKontakt informacije

               Ulica Radoja Dakića br. 16

               81000 Podgorica, Crna Gora

               +382 69 010 014

               briniosebi.me