•  Kampanja “Pođi na kontrolu”
  • Brini o sebi na vrijeme
  • Kancer dojke je izlječiv u 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme

NVO Brini o sebi

O NAMA

NVO “Brini o sebi” bavi se promocijom preventivnih pregleda dojki i buđenjem svijesti kod žena o odgovornosti za sebe, svoj život i svoje zdravlje.

Kancer dojke je najčešći maligni tumor i jedan od vodećih uzroka prijevremene smrti kod žena, kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju. U sadašnjem trenutku, mogućnosti za sprečavanje nastanka karcinoma dojke su veoma ograničene, pa su preventivni pregledi imperativ, s obzirom na to da je karcinom dojke izlječiv u 90% slučajeva ako se otkrije na vrijeme. Da bi prevencija karcinoma dojke dala pozitivne rezultate tokom čitave godine, da bi žene stekle naviku da budu odgovorne prema sebi i svom zdravlju i da odlaze na redovne zdravstvene preglede, ključna je njihova edukacija, komunikacija i angažovanje cijelog društva.

Vrlo česta pojava je da žena u našem društvu ignoriše brigu o sebi, neprestano odlažući odgovornost za sebe, a razmišljajući o svom zdravlju tek kada se desi da se ne osjeća dobro. Međutim, prvi i najvažniji korak je da žena zauzme aktivan stav prema sebi, da uvijek bude svjesna da svaka faza života zahtijeva posebnu brigu o sebi, da svaka životna dob donosi nove izazove.

Drage dame, važno je insistirati na vremenu za sebe, kako bismo mogle ojačati i očuvati svoje zdravlje, jer su žene te koje doprinose posebno porodičnim, kulturnim, kao i ekonomskim vrjednostima jednog društva.

Predsjednica udruženja,

Ivona Dabetić Jovović

ivona-dabetic-jovovic

Aktivnosti

PROMOCIJA PREVENTIVNIH PREGLEDA DOJKI

ukazivanje na značaj praćenja i utvrđivanja zdravstvenog stanja i reagovanja na vrijeme

VEĆA INFORMISANOST O BOLESTI

ukazivanje na faktore rizika, na načine prevencije, na medicinska postignuća

PROMJENA ODNOSA PREMA SEBI

očuvanje zdravlja i rad na sebi – kako u fizičkom, tako i u mentalnom, emotivnom i duhovnom smislu

KONTAKTKontakt informacije

Ulica Moskovska br 65, Zgrada Maxim
81000 Podgorica, Crna Gora

+382 69 010 014